GIỚI THIỆU VỀ TOTO GREEN CHALLENGE

Công ty TOTO luôn xem việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng điểm. Môi trường đã và đang thay đổi với tốc độ ngoài sự mong đợi của chúng ta. Bên cạnh thiết bị điện gia dụng, các thiết bị vệ sinh cũng tạo ra tổng lượng khí thải COtừ các hộ gia đình. Là một công ty tiên phong trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh, TOTO khởi đầu chương trình TOTO Green Challenge tập trung 3 mục tiêu chính:

✦ Giảm tối đa lượng khí thải COtừ các thành phần do TOTO sản xuất
✦ Tiết kiệm nguồn tài nguyên nước
✦ Thân thiện môi trường

TOTO GREEN CHALLENGE
TOTO TECHNOLOGY
TOTO TECHNOLOGY

ĐT: 0974347401

preloader