Bồn tiểu nữ TOTO

5.450.000 4.450.000

  • Mã sản phẩm: BW824J/TX276C
  • Tên sản phẩm: Bồn tiểu nữ
  • Kích thước: 545 x 360 x 400 mm
  • Màu sắc: màu trắng

ĐT: 0974347401

preloader